Toekomstverkenning

In de Toekomstverkenning 2018–2022 denken we samen na over het nieuwe gezondheidsbeleid in de regio Zuid-Holland Zuid.

Scroll naar beneden om te ontdekken waarom deze Toekomstverkenning zo belangrijk is voor de gemeenten, experts, gezondheidsprofessionals, onderzoekers en inwoners.

Wat is de Toekomstverkenning 2018-2022?

Proces

Samen naar een beter gezondheidsbeleid

De Toekomstverkenning is het proces waarin gemeenten, ketenpartners, experts, gezondheidsbevorderaars, onderzoekers én inwoners samen nadenken over
gezondheidsbeleid. Deze partijen hebben allemaal hun eigen expertise. De DG&J vindt het belangrijk dat de inbreng van al deze partijen een plek krijgt in het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar.

Mijn drijfveer is om met elkaar (inwoners, gemeente en GGD) te beslissen wat het meest belangrijk is op het gebied van preventie.

Mariska Duijvelshoff, DG&J Adviseur Publieke Gezondheid

Doel

Verminderen van de gezondheidsverschillen in de regio Zuid-Holland Zuid

De Toekomstverkenning leidt tot beleidsadviezen voor gemeenten. Deze adviezen zijn gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid. Vandaag en in de Toekomst.

Het verkleinen van gezondheidsverschillen vind ik de belangrijkste opgave voor de publieke gezondheid en de Toekomstverkenning draagt daaraan bij.

Arne Mellaard, DG&J Programmamanager Kennisprogramma

Wat zijn de uitdagingen voor onze toekomst?

Landelijke uitdagingen

Meer ouderen, toenemende stress en ziekte

Het RIVM heeft op basis van trends uit het verleden bepaald hoe de toekomst eruit zal zien wanneer we geen nieuw of aanvullend gezondheidsbeleid ontwikkelen. Op die manier zijn de volgende kernboodschappen geformuleerd:

  • De vergrijzing heeft grote impact op gezondheid en zorg.
  • Meer gezondheid, maar ook meer ziekte.
  • De druk op ons dagelijks leven neemt toe.
  • Leefstijl én leefomgeving hebben invloed op gezondheid.
  • Vaak opeenstapeling van gezondheids- én sociale problemen bij kwetsbare groepen.
  • De zorguitgaven stijgen door demografie en technologie.
  • De zorg verandert door technologie en veranderende rol patiënt.
  • Alertheid op bekende én nieuwe risico’s nodig.
Naar de VTV-2018 (RIVM)

Lokale benadering

Welbevinden van inwoners en meedoen in de samenleving

In Zuid-Holland Zuid werken wij met het concept positieve gezondheid. Daarin staat een betekenisvol leven van de inwoner centraal en gaan we uit van wat wél kan. Ook in de Pledge “Alles is gezondheid… ” staat de mens (inwoner, cliënt, patiënt, medewerker) centraal bij de benadering van gezondheid.

De urgentie volgens inwoners

Het is moeilijk om mijn kinderen weg te houden van blootstelling aan ongezonde dingen.

Bij het consultatiebureau krijg je alleen maar cijfertjes.

In deze maatschappij is het veel: ik ik ik. Maar je mist fysiek contact.

Gezondheidsthema’s

Wij onderbouwen beleid graag met cijfers. Op basis van de landelijke trendscenario’s van het RIVM, het nationaal regeerakkoord en gesprekken met gemeenten zijn daarom 11 thema’s vastgesteld die relevant zijn voor onze regio.

Voor deze 11 thema’s zijn de omvang, verschillen tussen gemeenten en doelgroepen en toekomstperspectieven in kaart gebracht in de factographics.

De visie van experts

Inhoudelijk experts geven hun mening over de verschillende thema’s. Waar zou het beleid van de toekomst zich volgens hun op moeten richten?

We pakken het gezamenlijk aan

Dienst Gezondheid & Jeugd

Monitoring van gezondheid, verbinding en advies

Bij de DG&J werken experts op het gebied van gezondheid, onderwijsparticipatie en veiligheid. Zij monitoren de publieke gezondheid en genereren nieuwe kennis door onderzoek te doen. Daarnaast adviseert de DG&J, en faciliteert het interventies door de juiste partijen met elkaar te verbinden.

Ik doe mee aan de Toekomstverkenning omdat ik graag duiding wil geven aan de onderzoeksgegevens van de GGD.

Suzan Bras, DG&J Epidemioloog

Op basis van onze brede kennis als GGD van  gezondheid en gezondheidsontwikkeling bouw ik graag samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners aan een nieuw, integraal gezondheidsbeleid.

Paul van Hattem, DG&J Manager

Gemeenten

Input voor gemeentelijk gezondheidsbeleid

Gemeenten weten als geen ander wat er lokaal speelt. Speerpunten uit lokale opgaven, coalitieakkoorden en maatschappelijke agenda’s zijn belangrijke input voor het nieuwe gezondheidsbeleid.

Ik doe mee aan de Toekomstverkenning omdat ik op zoek ben naar innovatieve manieren om complexe gezondheidsproblemen aan te pakken.

Ester de Jonge, DG&J Projectleider

Wie staan er achter de Toekomstverkenning?

De DG&J heeft voor de Toekomstverkenning een werkgroep gevormd die het proces begeleidt en zorgt voor hoogwaardige beleidsadviezen en bijbehorende deelproducten.

Hoe brengen we gezondheid in kaart?

Cijfers verzamelen

Vragenlijsten over gezondheid

De gezondheid van de jeugd, volwassenen en ouderen wordt periodiek gemonitord met behulp van vragenlijsten. Deze zijn primair ontwikkeld voor het verrichten van onderzoek.

Registraties

Daarnaast worden doorlopend data verzameld in verschillende registratiesystemen, bijvoorbeeld over schoolloopbanen en verzuim. Tot slot worden meldingen bijgehouden van bijvoorbeeld meldingsplichtige infectieziekten of van huiselijke geweld en kindermishandeling.

Cijfers interpreteren

In kaart brengen van de uitdagingen en kansen in de regio

Vragenlijsten geven nauwkeurige informatie over het vóórkomen van bijvoorbeeld binge-drinken onder jongeren of eenzaamheid onder ouderen in Zuid-Holland Zuid. Zij zeggen dus iets over de omvang van een thema.

Registraties kunnen ook informatie geven over omvang, bijvoorbeeld die van kindermishandeling. Daarnaast kunnen zij reflecteren hoe goed een meldcode wordt nageleefd. In onze factographics worden cijfers daarom altijd geduid door professionals.

Gesprekken met inwoners

Professionals hebben een bepaalde kijk op gezondheid en gezondheidsbeleid. Inwoners kijken soms met een hele andere en verfrissende blik. Daarom zijn we met hen in gesprek gegaan.

Wat zeggen inwoners over gezondheid?

Wat is gezondheid voor jou?

Wat is gezondheid voor jou?

Lees de antwoorden van bewoners

Wat kun je eraan doen?

Wat kun je eraan doen?

Lees de antwoorden van bewoners

Wat zit er in de weg?

Wat zit er in de weg?

Lees de antwoorden van bewoners

Wat zeggen inwoners over de omgeving?

Economisch

Economisch

Lees de antwoorden van bewoners

Sociaal en cultureel

Sociaal en cultureel

Lees de antwoorden van bewoners

Fysiek

Fysiek

Lees de antwoorden van bewoners

Wat vinden inwoners dat ze van anderen kunnen verwachten?

(Publieke) gezondheidszorg

(Publieke) gezondheidszorg

Lees de antwoorden van bewoners

Welzijn

Welzijn

Lees de antwoorden van bewoners

Anders

Anders

Lees de antwoorden van bewoners

Gemeenten kiezen 5 belangrijkste thema’s

Het gezondheidsbeleid kan veel verschillende thema’s omvatten. In juni en juli kiezen alle gemeenten een top 5 van thema’s waar ze extra op willen inzetten. De gekozen thema’s zullen in het najaar verder worden uitgewerkt.

Hieronder zie je hoe vaak een thema gekozen is. Een score van 70% geeft bijvoorbeeld aan dat 7 van de 10 gemeenten dit thema gekozen hebben.

Vergrijzing en de gevolgen voor gezondheid en ziekte

Eenzaamheid: 60% gekozen
Kwetsbaarheid: 40% gekozen
Dementie: 30% gekozen

Toenemende druk

Social media: 20% gekozen
Mentale weerbaarheid: 80% gekozen
Sociale veiligheid: 20% gekozen

Leefstijl én leefomgeving

Fysieke veiligheid: 30% gekozen
Overgewicht: 60% gekozen
Vaccinatiegraad: 20% gekozen
Binge- en comadrinken: 40% gekozen
Roken: 20% gekozen

Opstellen van nieuwe beleidsadviezen

De beleidsadviezen volgen logischerwijs uit alle bovenstaande stappen.

Samen brainstormen

In het najaar gaan de DG&J, gemeenten en ketenpartners samen brainstormen over beleid op de 5 gekozen thema’s. Daarbij staan de volgende vragen centraal (1): wat wilt u bereiken en (2) wie wilt u beïnvloeden?

Voorbeeld: het stimuleren van gezonde voeding & dranken in sportkantines is een idee om een aanpassing in de omgeving te bereiken via organisaties.

De volgende matrix zal worden gebruikt als leidraad: Format voor brainstorm in het najaar

Wat gebeurt er met deze adviezen?

De beleidsadviezen dienen, naast wettelijke taken, als input voor de lokale nota’s van gemeenten. Lokale nota’s vormen de basis voor lokale uitvoeringsprogramma’s.

Tot slot zal de DG&J zoeken naar de gemene deler van deze programma’s en daar haar eigen regionale programma op baseren.

Het huidige gezondheidsbeleid 2016-2019 (PDF)

Adviezen van inwoners

Laat ouders bewust worden dat buitenspelen ook bewegen is. En dan niet de nadruk leggen op dat het gezond is, daar hangt zo’n lading aan.

Het antroposofische idee over vaccineren is niet per se ‘niet doen’. Het is juist: ‘denk er over na!’.

Wij willen heel graag sporten, maar er zijn weinig vrouwendagen bij sportscholen en zwembaden dichtbij huis.

Sporten in groepsverband helpt, je voelt je meer verplicht om te komen.

1x in de week drink ik samen met mijn dochter een glaasje whisky.

Als je geen geld hebt kun je niet gezond eten. Groenten en fruit is vaak duurder dan een zak chips.

Prijs van alcohol en drugs omhoog gooien is beter dan verbieden. Dat laatste helpt namelijk niet omdat het dan aantrekkelijker wordt.

Voor een lullig schaaltje fruit moet je een kwartier in de rij staan. Dan denk ik: ja dag, ik haal wel wat snoep.

Ik zou ook gewoon graag iets doen, dat je lekker buiten kunt doen. Dat is toch ook lekker gezond?.

Naar de website van Dienst Gezondheid & Jeugd

© Copyright Dienst Jeugd en Gezondheid | Webdesign door The Online Scientist

 

Navigeren op deze website

Scroll naar beneden of gebruik onderstaand menu om te navigeren.

Over de Toekomstverkenning 2018

Dit is de website van de Toekomstverkenning Zuid-Holland Zuid van de Dienst Gezondheid & Jeugd.
Kijk voor meer informatie op de website www.dienstgezondheidjeugd.nl